This is an example of a HTML caption with a link.

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Thăm dò ý kiến

TTYT Châu Thành ?

Phục vụ bệnh nhân tốt ?

Khám bệnh chuyên nghiệp ?

Bác sĩ chuyên nghiệp ?

Tấc cả các ý kiến trên ?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 663
  • Tháng hiện tại: 40913
  • Tổng lượt truy cập: 3563182
Giới thiệu về Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ
 
- Email: phongkhnv2017@gmail.com
- Điên thoại: 0275 3610893
1. Lãnh đạo
 - Trưởng phòng: BS CKII Huỳnh Thị Ngọc Thắm
2. Lịch sử
3. Tổ chức nhân sự
- Tổng số nhân sự hiện có: 06
  • Biên chế: 03
+ Hợp đồng lao động: 03
Trong đó:
- Bác sĩ chuyên khoa II: 01;              
  • Dược sĩ đại học: 01;
- Bác sĩ YHCT: 01;
- Y sĩ đa khoa: 01;                                      
  • Điều dưỡng trung học: 02.
4. Chức năng, nhiệm vụ
a) Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và hằng năm của đơn vị trình cấp có thâm quyền phê duyệt và tô chức thực hiện; tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện và báo cáo theo quy định; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
b) Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, đề án nhằm tăng cường huy động và phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán Trung tâm đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động của Trung tâm và các vấn đề liên quan y tế địa phương;
c) Là đầu mối đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của Trung tâm và công tác nghiệp vụ, chuyên môn của Trung tâm;
d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá công tác hoạt động của Trung tâm. Theo dõi, tổng hợp các chương trình, dự án hợp tác liên quan đến Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm trên địa bàn;
đ) Phối hợp tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trực thuộc, tuyến dưới và các trường . Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;
e)     Là đầu mối triển khai công tác chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới;
g) Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật Trung tâm;
h) Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án;
i) Thực hiện việc tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế;
k) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông giáo dục sức khoẻ về y tế dự phòng; phòng chống HIV/AIDS; an toàn vệ sinh thực phẩm; chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn huyện;
l) Thực hiện tư vấn sức khoẻ cho người dân và hướng dẫn nghiệp vụ tư vấn sức khoẻ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn;
m) Thực hiện chế độ thông kê, báo cáo theo quy định của pháp luật, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm;
n) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm giao.
5. Thành tựu đạt được
- Năm 2017 đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc;
- Năm 2018 đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc.