This is an example of a HTML caption with a link.

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Thăm dò ý kiến

TTYT Châu Thành ?

Phục vụ bệnh nhân tốt ?

Khám bệnh chuyên nghiệp ?

Bác sĩ chuyên nghiệp ?

Tấc cả các ý kiến trên ?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 603
  • Tháng hiện tại: 40853
  • Tổng lượt truy cập: 3563122
Giới thiệu về khoa Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 
Email: khoaytccddchauthanh@gmail.com
Điên thoại: 0275 3611000
1. Lãnh đạo:
 Trưởng khoa: BsCK1 Đoàn Văn Mỹ
2. Lịch sử:
Năm 2017 Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng thuộc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa Y tế công cộng - Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và Khoa dinh dưỡng - Bệnh viện đa khoa Châu Thành huyện Châu Thành, theo Quyết định số 300/QĐ-SYT, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế huyện Châu Thành trực thuộc Sở Y tế.
3. Tổ chức nhân sự
Trong tổng số nhân lực hiện có: 08
- Biên chế: 06
- Hợp đồng lao động      : 02
Trong đó:
+ Bác sĩ chuyên khoa 1: 01;              
+ Cử nhân Cao đẳng: 01;
+ Cử nhân Y tế công cộng: 01;
+ Bác sĩ dự phòng: 01;
+ Y sĩ: 03;                               
+ Điều dưỡng sơ cấp: 01.
4. Chức năng, nhiệm vụ :
4.1. Chức năng
- Triển khai thực hiện chuyên môn kỹ thuật các hoạt động về: An toàn vệ sinh lao động; Phòng, chống bệnh nghề nghiệp; Phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; Y tế trường học; Xây dựng làng văn hoá sức khoẻ; vệ sinh môi trường; Vệ sinh nước; Dinh dưỡng tại cộng đồng.
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác dinh dưỡng, tiết chế cho người bệnh đến khám, điều trị tại đơn vị.
4.2. Nhiệm vụ
a. Nhiệm vụ Y tế Công cộng
- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn.
- Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
- Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích.
- Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.
b. Nhiệm vụ Dinh dưỡng - Tiết chế
- Khám, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân ngoại trú; theo dõi đánh giá tình  trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú, thực hiện chế độ ăn bệnh lý, cung cấp suất ăn cho người bệnh, đảm bảo về số lượng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với bệnh lý, truyền thông dinh dưỡng.
- Theo dõi và quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với căng-tin, các cá nhân và đơn vị đến cung cấp suất ăn tại bệnh viện.
          - Kiểm tra dinh dưỡng các Trường học có tổ chức bán trú trên địa bàn huyện Châu Thành.
- Phối hợp với Phòng truyền thông giáo dục sức khỏe và các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền giáo dục về dinh dưỡng cộng đồng và hướng dẫn thực hiện dinh dưỡng đúng cách cho mọi đối tượng trên địa bàn huyện.
c. Nhiệm vụ khác
- Tham gia đào tạo, huấn luyện và chỉ đạo tuyến theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo đúng quy định.
- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.
5. Thành tựu đạt được
Năm 2017 đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến.
Năm 2018 đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động tiên tiến.
6. Phương hướng phát triển và tầm nhìn 5 năm tới
-Đảm bảo nhân sự cung cấp trên 70% suất ăn cho người bệnh.
- Xây dựng bếp ăn đạt tiêu chuẩn theo quy định.