This is an example of a HTML caption with a link.

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Thăm dò ý kiến

TTYT Châu Thành ?

Phục vụ bệnh nhân tốt ?

Khám bệnh chuyên nghiệp ?

Bác sĩ chuyên nghiệp ?

Tấc cả các ý kiến trên ?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 655
  • Tháng hiện tại: 40905
  • Tổng lượt truy cập: 3563174
KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

1. Quá trình hình thành và phát triển
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn được thành lập từ ngày 06/09/2011.
Cử nhân trưởng khoa: Nguyễn Lê Vân Anh
Điều dưỡng trưởng: Trần Thị Kim Hoàng
Đến ngày 29 tháng 3 năm 2017, Trung tâm y tế huyện Châu Thành được thành lập với sự sáp nhập của Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành, Bệnh viện đa khoa Hàm Long và TTYT dự phòng huyện Châu Thành, khoa KSNK được thành lập lại theo Quyết định số 300/QĐ-SYT.
Trong quá trình hoạt động và phát triển có nhiều bước tiến tích cực:
- Cơ sở hạ tầng từ trung tâm tiệt khuẩn chung với nhà giặt đến nay đã tách riêng. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác KSNK tại các khoa lâm sàng ngày càng được chuẩn hóa, đạt yêu cầu.  
- Trang thiết bị, máy móc  phục vụ công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn đến nay được trang bị tương đối đầy đủ so với bệnh viện hạng III.
- Số lượng nhân lực KSNK tăng, trình độ nhân lực được cải thiện, tất cả đã được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bằng nhiều hình thức.
- Về chuyên môn đã triển khai hầu hết các hoạt động theo thông tư 16/2018/TT-BYT, thông tư quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
2. Tổ chức, nhân sự
2.1. Tổ chức
- Bộ phận hành chính – giám sát.
- Bộ phận đồ vải, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế.
Ngoài ra khoa còn may khăn lỗ, khăn gói dụng cụ, drap, màn, tạp dề, khâu vá trang phục….. và cung cấp nước uống cho người bệnh và nhân viên y tế khi có nhu cầu.
2.2. Nhân sự
- 01 Thạc sĩ vi sinh: Trưởng khoa.
- 01 Cử nhân điều dưỡng: Điều dưỡng trưởng khoa.
- 02 hộ lý.
- 01 tạp vụ.
3. Chức năng, nhiệm vụ 
- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16//2018/TT-BYT.
- Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16//2018/TT-BYT.
- Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.
- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.
- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.
- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.
4. Thành tựu đạt được
4.1. Các hoạt động hành chính, giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn
- Gíám sát tình hình nhiễm khuẩn bệnh vịên: Điều tra cắt ngang nhiễm khuẩn bệnh viện toàn Trung tâm.
- Giám sát  việc thực hiện các biện pháp KSNK ở những nơi có nguy cơ cao: phân công nhân viên KSNK giám sát việc tuân thủ vô trùng trong thủ thuật, kỹ thuật xâm lấn, vệ sinh tay, mang găng, thực hiện qui trình do khoa KSNK ban hành, tuân thủ phương tiện phòng hộ cá nhân… của bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý.
- Tư vấn cho các khoa những vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Kết hợp với khoa vi sinh đánh giá tình hình kháng kháng sinh tại Trung tâm.
- Giám sát khử khuẩn, tiệt khuẩn.
- Giám sát vi khuẩn không khí ở các phòng trọng điểm: phòng thủ thuật…
- Giám sát chất lượng nước sử dụng.
- Quản lý nhân viên bị phơi nhiễm nghề nghiệp.
- Xây dựng các qui trình kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Giám sát hoạt động quản lý chất thải và vệ sinh môi trường.
- Giám sát vệ sinh người bệnh.
- Giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Quản lý chất lượng đồ vải.
- Nghiên cứu khoa học và đào tạo tập huấn: Tập huấn các vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên Trung tâm y tế.
4.2. Các hoạt động của trung tâm tiệt khuẩn
- Thực hiện rửa dụng cụ tập trung.
- Tiệt trùng tập trung toàn bộ dụng cụ chịu nhiệt, đồ vải…cho toàn Trung tâm.
- Giao dụng cụ tiệt khuẩn đến các khoa lâm sàng.
- Ve gòn, cắt gạc cho các khoa lâm sàng theo mẫu yêu cầu.
* Nhìn chung, các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng được chuẩn hoá, trở thành các hoạt động thường qui, nề nếp tại tất cả các khoa, phòng. Giám sát tiệt khuẩn dụng cụ đạt chuẩn qui định. Chưa phát hiện người bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện. Giảm tỷ lệ phơi nhiễm cho nhân viên y tế.
5. Phương hướng phát triễn – Tầm nhìn
- Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, liên tục, toàn diện. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về KSNK.
- Quản lý người bệnh bị nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc.
- Cung cấp dụng cụ tiệt khuẩn đáp ứng yêu cầu chăm sóc, điều trị.
- Tăng cường tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay và các quy trình KSNK của Nhân viên y tế, thay đổi nhận thức, hành vi tiến tới chăm sóc người bệnh an toàn.
- Giám sát, quản lý chất thải y tế theo quy định, giảm thiểu chất thải nhựa, đảm bảo môi trường Trung tâm y tế đảm bảo Xanh- sạch- đẹp.