This is an example of a HTML caption with a link.

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Thăm dò ý kiến

TTYT Châu Thành ?

Phục vụ bệnh nhân tốt ?

Khám bệnh chuyên nghiệp ?

Bác sĩ chuyên nghiệp ?

Tấc cả các ý kiến trên ?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 590
  • Tháng hiện tại: 40840
  • Tổng lượt truy cập: 3563109

THÔNG TIN 

KHOA XÉT NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – GIẢI PHẪU BỆNH

     1. Quá trình hình thành và phát triển.
 Khoa Xét Nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Giải phẫu bệnh trực thuộc Bệnh viện đa khoa Châu Thành được thành lập vào ngày 01 tháng 07 năm 2007.
Đến năm 2017, Trung tâm y tế huyện Châu Thành được sáp nhập từ 03 cơ sở là Bệnh viện đa khoa Châu Thành, Bệnh viện đa khoa Hàm Long và Trung tâm y tế theo Quyết định số 300/QĐ-SYT, ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Sở y tế Bến Tre.
Cơ sở chính: Khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
     2. Tổ chức nhân sự:
Cơ cấu tổ chức: Khoa Xét Nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Giải phẫu bệnh gồm:
Số cán bộ: 15, trong đó bác sĩ: 03, CN Xét nghiệm: 03, KTV Xét nghiệm: 01, CN hóa phân tích: 01, Y Sĩ: 03, Điều dưỡng: 03, KTV X-quang: 01.
- Cơ sở vật chất: Có 04 phòng chức năng:
+ Phòng xét nghiệm;
+ Phòng X-quang, bó bột;
+ Phòng siêu âm và điện tim;
+ Phòng nội soi dạ dày;
Các phòng trang bị thiết bị đầy đủ để cho hoạt động chuyên môn thực hiện các kỹ thuật – thủ thuật trong danh mục kỹ thuật do Sở y tế phê duyệt.
     3. Chức năng nhiệm vụ:
       - Được phân công nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng hỗ trợ tích cực trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh;
- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm, khoa chẩn đoán hình ảnh và các quy định khác có liên quan;
- Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ, định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm;
- Liên hệ chặt chẽ với các khoa thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh (nếu có);
- Có kế hoạch mua sắm các trang thiết bị, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác khoa;
- Ký phiếu lĩnh hóa chất – vật tư y tế tiêu hao – phiếu lĩnh y cụ, sinh phẩm dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu của khoa;
- Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải, quy chế chống nhiễm khuẩn và các quy định khác có liên quan;
- Kiểm tra sát sao việc thực hiện kỹ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm, đo điện tim… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian. Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lý đáp ứng yêu cầu khám và điều trị;
- Đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị y tế, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động, pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng ngày trong khoa theo quy định. Trách nhiệm phối hợp với các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kỹ thuật đặc biệt trong chẩn đoán theo đúng quy định;
- Tham gia đào tạo, huấn luyện, hợp tác kỹ thuật, nghiên cứu khoa học liên quan đến chức năng, nhiệm vụ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Trung tâm phân công.
     4. Thành tựu đạt được.
Trong 2 năm 2016, 2017 mặc dù Trung tâm y tế huyện Châu Thành còn khó khăn về nhiều mặt. Nhưng với sự nỗ lực của tập thể khoa đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ chuyên môn đươc Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre ra quyết định số 773/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
a. Hoạt động khoa:
- Luôn phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu được giao.
- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt 12 điều y đức, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, thực hiện tốt đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
- Áp dụng hệ thống cấp phát số tự động tại phòng lấy máu.
* Nhận xét: Nhìn chung khoa thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra ở tất cả các dịch vụ kỹ thuật, dù lượng người bệnh giảm do các lý do khách quan. Nhân viên khoa làm việc nhiệt tình, năng nổ, vì sự hài lòng của người bệnh.
b. Công tác đào tạo:
- Khoa có một nhân viên đang theo học Bác sĩ đa khoa.
- Tạo điều kiện tốt cho nhân viên khoa tham gia các khóa học ngắn hạn, hoàn thành tốt theo quy định của Bộ Y tế về công tác đào tạo liên tục.
- Trong công tác, tập thể khoa luôn luôn tìm phương pháp mới, ứng dụng tiến bộ của khoa học thông tin trong quản lý. Luôn học tập nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin, ứng dụng trong thống kê báo cáo, trong quản lý các chương trình y tế quốc gia hiệu, cụ thể như:
+ Ứng dụng tốt phần mềm I-OFFICE trong quản lý, lưu trữ công văn đi và đến.
+ Ứng dụng tốt phần mềm trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh.
 
c. Tham gia nghiên cứu khoa học:
Ngoài công tác chuyên môn, tập thể khoa còn tích cực thực hiện nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cụ thể như:
- Năm 2016 có 02 đề tài nghiên cứu khoa học và 01 sáng kiến:
+ Đề tài “Đánh giá độ tin cậy thiết bị máy xét nghiệm huyết học Sysmex
KX 21 tại Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành năm 2016”. Được Hội đồng cấp cơ sở công nhận theo Quyết định số 468I/QĐ-TTYT, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của TTYT huyện Châu Thành.
+ Đề tài “Khảo sát thực trạng và đánh giá năng lực nhân viên y tế ấp huyện Châu Thành năm 2016”. Được Hội đồng cấp cơ sở công nhận theo Quyết định số 306/QĐ-TTYT, ngày 29 tháng 12 năm 2016 của TTYT huyện Châu Thành.
+ Sáng kiến: “Nắn bó bột kiểu SAMIENTO trong gãy đầu dưới xương quay và gãy cành tươi 1/3 dưới xương cẳng tay”. Được Hội đồng cấp cơ sở công nhận theo Quyết định số 468G/QĐ-TTYT, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của TTYT huyện Châu Thành.
          - Năm 2017 có 01 đề tài nghiên cứu khoa học:
+ Đề tài “Khảo sát kết quả nắn bó bột gãy kín chi tại phòng bó bột Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành”. Được Hội đồng cấp cơ sở công nhận theo Quyết định số 468L/QĐ-TTYT, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của TTYT huyện Châu Thành.
          Để đạt được những thành tích nêu trên là do:
- Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Châu Thành và các bộ phận có liên quan luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt cho khoa hoạt động.
- Tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, luôn tương trợ giúp đỡ nhau trong mọi mặt công tác.
- Nhân viên khoa luôn nhiệt tình, hăng say trong công việc, phấn đấu đạt vượt chỉ tiêu được giao.
- Cận lâm sàng ngày càng phát triển đi lên theo sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.
          - Năng lực công tác từng cán bộ được sắp xếp phù hợp với chuyên môn nên phát huy được hiệu quả công tác của mỗi người từ đó nâng cao được hiệu quả công việc.
          - Tập thể đoàn kết: tập thể có 16 cá nhân, trong đó có 06 Đảng viên nên lãnh đạo tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ.
          - Chấp hành và thực hiện tốt phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ mà công đoàn và cơ quan triển khai.
     5. Phương hướng phát triển:
       - Triển khai thực hiện siêu âm tim, mạch máu, vì đã có bác sĩ chuyên khoa 1 chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ đa khoa có chứng chỉ đào tạo siêu âm tim, mạch máu.
       - Triển khai các kỹ thuật mới trên máy kỹ thuật số hóa X-quang.
       - Nhân viên phòng X-quang đã được chuẩn hóa (đang đào tạo CN Kỹ thuật hình ảnh y học).
                                                                                                                              TRƯỞNG KHOA