This is an example of a HTML caption with a link.

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Thăm dò ý kiến

TTYT Châu Thành ?

Phục vụ bệnh nhân tốt ?

Khám bệnh chuyên nghiệp ?

Bác sĩ chuyên nghiệp ?

Tấc cả các ý kiến trên ?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 44
  • Khách viếng thăm: 3
  • Máy chủ tìm kiếm: 41
  • Hôm nay: 707
  • Tháng hiện tại: 40957
  • Tổng lượt truy cập: 3563226
Hình ảnh minh họa

KẾ HOẠCH Triển khai Đánh giá thực hiện kế hoạch “Nâng cao thái độ ứng xử, Giao tiếp, Y đức, Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của Nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Căn cứ vào tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số : 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ y Tế. Căn cứ vào Kế hoạch số :216/KH-TTYT ngày 21 tháng 3 năm 2017 về việc " Triển khai Kế hoạch Nâng cao thái độ ứng xử, Y đức đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh " ( gọi tắt là nâng cao thái độ ứng xử, thái độ, giao tiếp, y đức) để củng cố đơn vị ngày càng hoàn thiện tốt hơn,

Đăng lúc: 17-07-2017 03:05:15 PM | Đã xem: 330 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
Hình ảnh minh họa

KẾ HOẠCH Triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch 207/KH-SYT ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Sở Y tế Bến Tre triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2017. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” như sau:

Đăng lúc: 17-07-2017 02:55:13 PM | Đã xem: 794 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
LUẬT TỐ CÁO

LUẬT TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo.

Đăng lúc: 25-11-2016 12:57:43 AM | Đã xem: 734 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

Đăng lúc: 22-11-2016 02:54:16 AM | Đã xem: 855 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Đăng lúc: 21-11-2016 01:53:14 AM | Đã xem: 772 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
LUẬT KHIẾU NẠI

LUẬT KHIẾU NẠI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại,

Đăng lúc: 21-11-2016 01:38:29 AM | Đã xem: 788 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Đăng lúc: 11-11-2016 07:21:15 AM | Đã xem: 860 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới,

Đăng lúc: 11-11-2016 06:50:07 AM | Đã xem: 814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền
bác sĩ giao tiếp với bệnh nhân

quy chế quy tắc ứng xử

Ban hành Quy chế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

Đăng lúc: 11-07-2014 08:30:11 AM | Đã xem: 1826 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông tin tuyên truyền