This is an example of a HTML caption with a link.

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

Thăm dò ý kiến

TTYT Châu Thành ?

Phục vụ bệnh nhân tốt ?

Khám bệnh chuyên nghiệp ?

Bác sĩ chuyên nghiệp ?

Tấc cả các ý kiến trên ?

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 6
  • Thành viên online: 1
  • Hôm nay: 534
  • Tháng hiện tại: 33515
  • Tổng lượt truy cập: 3640486

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm (cơ sở Trung tâm).

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/08/2019 07:16 - Người đăng bài viết: Trịnh Duy Nhân
SỞ Y TẾ BẾN TRE
TRUNG TÂM Y TẾ 
HUYỆN CHÂU THÀNH
_____

Số:  840  /KH-HĐQLCL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ------------------------------------    

Châu Thành, ngày  09  tháng  7 năm 2019
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm
(cơ sở Trung tâm).

  Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
  Căn cứ vào kế hoạch số 214/KH-HĐQLCL ngày 28 tháng 2 năm 2018 về Kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở trung tâm năm 2019;
  Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện trung tâm y tế huyện Châu thành xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 ( cơ sở trung tâm) với các nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu
- Đánh giá hoạt động cải tiến chất lượng được thực hiện theo kế họach đề ra;
- Đánh giá việc thực hiện các đề án cải tiến chất lượng tại các khoa/ phòng;
          - Giúp phát hiện các khó khăn còn tồn tại ở khoa phòng, kịp thời báo cáo lãnh đạo xem xét, chỉ đạo.
2. Nội dung kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ( phiên bản 2.0) ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Kiểm tra theo bảng kiểm xây dựng theo Kế hoạch cải tiến chất lượng của cơ sở trung tâm ban hành kèm theo quyết định số 244/QĐ-TTYT ngày 03 tháng 7 năm 2019 của TTYT.
3. Phương pháp kiểm tra đánh giá
- Khoa, phòng báo cáo tiến độ thực hiện đề án Cải tiến chất lượng từng khoa, phòng, tự đánh giá việc thực hiện đề án và chỉ số chất lượng;
- Đoàn kiểm tra thực hiện việc chấm điểm 83 tiêu chí theo phụ lục 3, Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện;
- Tổ quản lý chất lượng ( cơ sở Trung tâm) kiểm tra theo Bảng kiểm đánh giá hoạt động cải tiến chất lượng ban hành kèm theo quyết định số số 244/QĐ-TTYT ngày 03 tháng 7 năm 2019 của TTYT.
4. Phân công kiểm tra, đánh giá.
a. Kiểm tra theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện:
Thành lập đoàn kiểm tra như sau:
 

STT NGƯỜI KIỂM TRA NỘI DUNG PHỤ TRÁCH KIỂM TRA
ND kiểm tra Đơn vị thực hiện
1 Ông Nguyễn Kim Tùng
Bà Lê Khánh Linh
D1, D3 Tổ QLCL, Phòng TCHC
2 Bà Huỳnh Thị Ngọc Thắm C2, C5,  E2.1 Phòng KHNV- Khoa sản, khoa N-N-N
3 Bà Nguyễn Thị Kiều Nga B1,B4, C1,C3 Phòng TCHC, phòng KHNV
4 Ông Ngô Hoàng Minh B2,B3 Phòng TCHC, Phòng KHNV, phòng KT, Công đoàn
5 Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân C10 Phòng KHNV
6 Ông Nguyễn Thanh Hải A1 Khoa khám, Phòng ĐD, Phòng TCHC, Khoa XN- CĐHA, Khoa Dược.
7 Bà Lao Thị Năm A2 Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng KTTC
  Bà Lê Khánh Linh A3 Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, khoa KSNK, Phòng TC-HC
8 Ông Phan Văn Tương A4 Các khoa lâm sàng, cận lâm sàng, phòng TCHC
9 Bà Dương Thụy Nhân C6,D2 PĐD, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng
10 Bà Nguyễn Lê Vân Anh C4 Khoa KSNK
11 Ông Đoàn Văn Mỹ C7 Khoa DD- YTCC, Phòng TCHC, Phòng KHNV, phòng KT, Công đoàn
12 Bà Nguyễn Thị Ánh C8 Khoa XN- CĐHA
13 Ông Nguyễn Văn Tùng (Khoa Dược) C9 Khoa Dược- TTB
14 Bà Nguyễn Thị Thủy E1 Khoa CSSSSS
 b. Kiểm tra theo Kế hoạch cải tiến chất lượng.
- Tổ QLCL cơ sở Trung tâm thực hiện kiểm tra theo Bảng kiểm ban hành kèm quyết định số 244/QĐ-TTYT ngày 03 tháng 7 năm 2019 của TTYT.


STT NGƯỜI KIỂM TRA TIÊU CHÍ KIỂM TRA MỨC PHẤN ĐẤU CỦA TIÊU CHÍ
1 Huỳnh Thị Ngọc Thắm C10.2 MỨC 2
2 Dương Thụy Nhân D2.1 MỨC 2
3 Phan Văn Tương E2.1 MỨC 2
4 Huỳnh Thị Ngọc Thắm C5.2 MỨC 2
5 Nguyễn Văn Tùng C9.2 MỨC 2
6 Nguyễn Lê Vân Anh C4.3 MỨC 3
7 Nguyễn Thị Ánh C8.2 MỨC 3
8 Lê Khánh Linh D1.3 MỨC 3
10 Dương Thụy Nhân D2.2 MỨC 3
5. Lịch kiểm tra, đánh giá
- Cá nhân phụ trách kiểm tra, đánh giá trong bộ tiêu chí, kết thúc ngày 19/7/2019;
- Tổ QLCL cơ sở Trung tâm kiểm tra theo bảng kiểm, kết thúc ngày 19/7/2019;
- Các khoa, phòng báo cáo tiến độ thực hiện đề án Cải tiến chất lượng từng khoa, phòng, tự đánh giá việc thực hiện đề án và chỉ số chất lượng của khoa, phòng, hạn chót nộp về Tổ QLCL ngày 19/7/2019.
Cơ sở Hàm Long: lập kế hoạch kiểm tra hoạt động cải tiến chất lượng 6 tháng đầu năm cơ sở Hàm Long, báo cáo kết quả kiểm tra về HĐQLCL, hạn chót ngày 20/7/2019, gởi mail theo địa chỉ : linhle.xnbtr@gmail.com
- HĐQLCL họp báo cáo kết quả kiểm tra, ngày 24/7/2019.
* Lưu ý: Các báo cáo kết quả gởi Linh (P. ĐD) để tổng hợp.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm của trung tâm, đề nghị các cá nhân và đơn vị nghiêm túc thực hiện về chất lượng và thời gian kiểm tra như đã nêu để công tác đánh giá đúng thực chất và đem đến hiệu quả cải tiến chất lượng về sau.

    Nơi nhận:                                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QLCL
    - Hội đồng QLCLBV;                                                                                                   CHỦ TỊCH
    - Cơ sở Hàm Long;                                                                                                                                      
    - Thành viên Đoàn Kiểm tra;                                                                                             (đã ký)
    - Lưu: VT, Linh                                                                                                                                
                                                                                                                                        Hồ Thanh Nguyên
Tác giả bài viết: Lê Khánh Linh
Nguồn tin: www.ttytchauthanh.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết